.

gardshistorie.no
Gardshistorie fra Norge
gardshistorie.no publiserer artikler om gardshistorie fra hele landet

.

.

Sel Historielag sikrer historien til 200 setrer

SETRER: Sel Historielag har nå gitt ut boka ”Setrer og seterliv i Sel”. Dermed har historielaget sikret historien til over 200 setrer på tilsammen 30 seterstuler i kommunen. Ettersom heidølene nylig har laget en tilsvarende bok om 170 setrer, er seterlivet i Sel nå svært godt dokumentert. (27.09.2007)

Les mer om seterlivet:

Seterlivet

Lokalhistorien i fjellet

Stor interesse da Sel Historielag lanserte seterboka

SETERLIV: Det var folksomt rundt de mange bordene på Selsro bo- og aktivitetssenter på Otta da Sel Historielag med formann Ola Tamburstuen i spissen onsdag kveld, 26. september, lanserte sin nye bok. Denne gang var det en ren temabok hvor emnet og tittel var "Setrer og seterliv i Sel". Boka har samme design som de tidligere bøkene historielaget har gitt ut, og den føyer seg således fint inn som den femte i rekken. Boka er rikt illustrert med en rekke bilder og kartskisser, og sammen med artiklene har både bidragsyterne og Sel Historielag tatt vare på en viktig del av Sels kulturhistorie. (27.09.2007)

Drama fra oksedriften i 1920-årene

Solhjemsoksen tok ledelsen i flokken, da to hundre okser skulle føres inn til Musvolldalen i Rondane. Der skulle de være sommeren gjennom under oppsyn av en gjeter. Kyr fra Mysuseter trakk innover mot oksene, og Anton Rusten fikk i oppdrag å få dem hjem igjen. Bevæpnet med en bjørkestav på to meter vant han kampen mot oksen, som på veien hjem diltet etter Anton – til slakteriet. (13.09.2007)

Les artikkelen

Send din gardshistoriske artikkel til gardshistorie.no til vurdering for publisering.

Tips oss om et gardshistorisk nettsted som bør få en lenke fra gardshistorie.no

Kontakt gardshistorie.no

Ny bok om 170 setre i Heidal

I samarbeid med lokale krefter i Heidal har forfatter Arvid Møller og Thorsrud AS, lokalhistorisk forlag på Lillehammer gitt ut boka ”Ysta ost og kjinna smør”. Det var Steinar Løsnesløkken og Pål Prestgard fra Heidal som fikk ideen om å samle inn stoff og registrere opplysninger om setrene i bygda. (06.09.2007)

Les artikkelen

Høst- og vinterarbeid på garden

"Det var vanlig at stua ble brukt til forskjellig arbeid. I takåsen var det en ring. Ved veving var den feste for rennebommen, men ringen ble også brukt når en smurte lærreip. Vinterstid var det vanlig å slakte kalv i stua. Da ble ringen brukt til å henge opp kalveskrotten."

Mer gardshistorie finner du på selhistorie.no.

Om koking av såpe

"Ute på gardsplassen sto ei stor jerngryte i ei steinrøys, og her kokte hun såpe av disse ingrediensene. Med passelig varme under gryta, ble fett og innmat sammen med vann, salmiakk og kausisk soda kokt til det ble en passe tykk blanding.

Dette ble slått over i ei kasse eller treform. Når det var stivnet og tørt, ble det skåret opp i stykker. Denne heimelaga såpa ble brukt til klær og husvask."

Utdrag fra boka: .....

."Ulvolden på Selsverket 1595-1996

Om slakting

"Når det kom slakter til gards, var det på forhånd fyrt opp under ei stor gryte som stod ute i gardsplassen. Det ble slaktet både sau, ku og gris.

Når det ble slaktet gris, måtte en ha kokende vann til skolding, og for å fjerne busta. Skinkene og bogen ble saltet ned i ei stor balje, og av hodet ble det laget sylte. .."..

Les mer gardshistorie på selhistorie.no

..

.

Attåtnæring

Mange bredebygdinger hadde skiferarbeid som yrke, ofte i tillegg til arbeid på eget bruk. Slik var det også for Thorvald Bergum, den yngste sønnen i Solhjemsbergum. I unge år stilte han med hest og kjøredoning og frakta skifer fra ”uppå hø`n” og ned i bygda.

Les mer på selhistorie.no

.

.

.

.

gardshistorie.no er møteplassen for alle som er opptatt av norsk gardshistorie

Lenker til andre nyttige nettsteder med gardshistorie:

Gardshistorie:

Ulvolden på Selsverket

22. september 1746 ble det stadfestet at Ulvolden ble sjøleigargard. Denne datoen i 1746 ble skjøtet på garden tinglyst, og eier var Beret Engebretsdatter Skjenna fra et annet slektsledd. Beret, født i 1696, kjøpte garden under en auksjon på Breden. I 1820 gikk garden ut av slekta, men den ble kjøpt tilbake i 1845 av oldefaren til dagens eldregenerasjon: Syver Pedersen Ulvolden, født Kleivmellem.

.

Gardshistorie:

Ottbragden på Otta

Ottbragden omfattet Klyphaugen, området ovenfor kjørebrua, og nedover langs elvekanten, nordre del av Ottbragdøya (Kyteøya) og sørover på begge sider av jernbanen mot Kongsparten. Dagens boligområde er gått ut fra Ottbragden. De første husene som ble bygd utenfor garden var banevokterboligen og Ottheim. De kom som følge av at jernbanen ble utbygd til Otta i 1896.

Gardshistorie:

Lasterampa ved Kongsparten

Etter at jernbanen kom til Otta i 1896 gikk det bare et par år før det fra Kongsparten ble fraskilt en parsell vest for jernbanelinja med Statsbanene som eier.

Les artikkelen

.

Gardshistorie:

Garder i Bredebygden som hadde plasser og bruk i Øverbygden og Solhjemslia

Vestsida: Nordre Breden, Søre Breden, Ekrom,

Østsida: Nordre Vangen, Søre Vangen, Solhjem

Nedlagte bruk i Øverbygden

De nedlagte plassene og brukene i Øverbygden og Solhjemslia utgikk fra disse tre gardene på østsida av elva og tre på vestsida.

Les artikkelen: Bredebygden - Nedlagte plasser og bruk - og folket som bodde der

Gardshistorie:

Laurgard på Nord-Sel

For 143 år siden hadde Laurgard skysstasjon, butikk og post. Her var skysskifte, og hit kom derfor også postskyssen. Her møttes reisende og bygdafolk. Butikk, vareutvalg og posttjeneste har endret seg mye på disse årene. Landhandleriet til "Gammel-Lårgar'n" var i ei stue inntil hovedbygningen. Bygdefolk møttes på butikken for å handle, prates ved, for å høre nytt eller hente brev.

Gardshistorie:

Solhjemsbergum – en plass i solen

Solhjemsbergum hadde ingen gardsveg, bare en smal bratt kjerreveg. Og vatten til hest og seg sjøl hentet brukeren fra eget ”vassverk”, der vasstrøene hans førte vatnet ned til gardstunet. Brukerne hadde mange tøffe tak på denne solrike plassen høgt over dalen.

Annen lokalhistorie fra Sel på:

selhistorie.no

selhistorie.no har lokalhistorie fra:

...Horgen
.Raphamn...
..
..

Gamle hus

Handel

Seterlivet

Les lokalhistorie fra Sel kommune her

.

.

.

,..

.

..

gardshistorie.no, seterhistorie.no, posthistorie.no, lokalhistorikk.no og selhistorie.no

er nettsteder i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på disse nettsidene tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

Nettsidene tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes til redaksjonen.

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

Lokalhistorie fra Sel på selhistorie.no:

 
 
 
 
 
.
 
Ulvoldssetra på Mysuseter
Om selhistorie.no på oppfordring: Det starta med et slektstreff

.

.

.

.

.